سرعت گیر

سزعت گیریک ابزر مناسب در کنترل سرعت و آرام نمودن ترافیک می باشد. همانطور که از نام آن پیداست سرعت گیر از سرعت خودرو ها در خیابان ها، راه ها و شاه راه های شهری می کاهد. سرعت گیر برای اولین بار در سال 1906 در نیوجرسی آمریکا پدید آمد. این سرعت گیر در واقع  خط کشی عابر پیاده بود که آن را کمی بالاتر از سطح زمین ساختند تا موجب کاهش سرعت وسایل نقلیه شود. بعدها در سال 1927 آرتور هالی کامپتون که یک فیزیکدان بود موفق به طراحی یک نمونه ساده برای سرعت گیر شد و سرانجام در سال 1935 این طرح ساده به سرعت گیر ها یی که به نمونه های امروزی شباهت دارد، تغییر پیدا کرد. و در سال 1970 اولین سرعت گیر در راه های کشور هلند نصب شد.

ویژگی های سرعت گیر

در واقع سرعت گیر مانعی است منحنی شکل با ارتفاع حداکثری 5 سانتی متر و طول حداکثری 30 سانتی متر که در امتداد عرض خیابان نصب می شود و موجب توقف و یا کاهش سرعت خودروها می شود. سرعت گیر در مناطقی که حداکثر سرعت مجاز 15 کیلومتر بر ساعت است نصب می گردد. سرعت گیر ها بر اساس متریال به کار رفته در آنها در انواع مختلف سرعت گیر پلاستیکی، سرغت گیر لاستیکی و سرعت گیر آسفالتی تقسیم بندی می شوند.

سرعت کاه

 سرعت گیر های با عرض بیش از 1.8 متر را اصطلاحا سرعت کاه می گویند. سرعت کاه ها در دو نوع : سرعت کاه قوسی و سرعت کاه تخت تولید می شوند. سرعت کاه قوسی دارای ارتفاع 8 تا 10 سانتی متر و عرض حدود 4.2 متر دارد که این عرض می تواند متغیر باشد. هرچه عرض سرعت کاه کمتر شود عملکرد آن بیشتر به سرعت گیر شبیه می شود و همانند دست انداز جاده عمل می نماید.